top of page

גלריה הליכה

לוחות מודעות הם כלי למידה רב עוצמה ללא קשר לגיל הצופה. הם מועסקים כדי להעביר מידע, לחזק שיעורים, להציג עבודות של תלמידים ולקדם את הערכים שלנו. צוות SEAL משתמש בתצוגות החזותיות הללו כדי ללמד את המנהלים שלנו ולהפיץ את מסר החסד. התערוכות שלנו נוצרות עבור סטודנטים, סגל וצוות כאחד. לוחות המודעות משקפים את החוויות שלנו, אוכלוסיית התלמידים המגוונת והקהילה הגדולה יותר.

bottom of page