top of page

 S ocial E motional wareness L eadership

dyker knights insights blank (4).jpg

      אנחנו כצוות מנהיגות רגשית חברתית (SEAL) רוצים להפוך את קהילת בית הספר שלנו מודעים לבעיות איתן מתמודדים אנשים וללמד אותם את הכישורים הרגשיים להתמודד איתם. אנחנו גם רוצים לעודד גישות חיוביות שישיגו הצלחה ובעצם בחיים. צוות SEAL רוצה ללמד את עמיתיהם כבוד אחד לשני, לא משנה מה ההבדלים, ולהפגין אמפתיה לאחרים.

bottom of page